Spoločenstvo vlastníkov bytov v obytnom dome č. 563